Kurs

Kurs

Som kjelpasser eller kjeloperatør har du en avgjørende rolle innen overvåking og kontroll av kjeleanlegg. Du kan blant annet jobbe innenfor offshore- eller prosessindustri eller andre bransjer som er avhengig av damp og hetvann i sin produksjon. Kiwa Inspecta tilbyr begge kursene.

Gjennom kursene får deltakerne et teoretisk og praktisk fundament til å utføre jobben.

Kursene skal gi deltakeren kompetanse som forskrift "Om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen” krever av en operatør som skal betjene kjelanlegg med ytelse over fastsatte kriterier.

Om sertifikatene:
Operatørsertifikat (kjelpasser trinn 1)
Minimum 3 måneder relevant praksis fra kjelanlegg med etterfølgende bestått eksamen fra operatørkurs (kjelpasser trinn 1). Dette gir rett til pass av kjelanlegg med ytelse ≥ 0,5 MW som står under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat.

Kjelpassersertifikat (kjelpasser trinn 2)
Minimum 2 års praksis fra kjelanlegg (som sertifisert operatør) med etterfølgende bestått eksamen fra kjelpasserkurs (Kjelpasser trinn 2). Dette gir rett til pass av alle typer kjeler, med unntak av kompliserte anlegg hvor det i tillegg er krav til spesialopplæring.

Kiwa Inspecta samarbeider med Eriso Kjeldrift AS om å tilby kjelpasserkurs. Kursene avsluttes med en eksamen som gir kjelpasser- eller kjeloperatørsertifikat i henhold til Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2.

Kurset omfatter i korte trekk:

 

  • Vann – Varme – Damp
  • Kjeler
  • Driftsformer – Overvåkning – Sikkerhet
  • Regelverk – Forskrifter
  • Forbrenning – Brensler
  • Vannbehandling
  • Gruppeoppgaver
  • Avsluttende eksamen (akkreditert)